BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

2016-04-18 14:02 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Przejdź do wiadomości