BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych do celów przemysłowych w miejscowości Pisz dla " SKLEJKA-PISZ" PAGED S.A.

2016-01-05 14:56 - Dodanie nowej wiadomości: wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych do celów przemysłowych w miejscowości Pisz dla " SKLEJKA-PISZ" PAGED S.A.

Przejdź do wiadomości