BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.2.2015

2015-12-26 11:48 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.2.2015

2016-01-05 14:32 - Dodano: Zapytania do SIWZ (1)

2016-01-08 13:46 - Dodano: 1. Zapytania do treści SIWZ (2) 2. Zapytania do treści SIWZ (3) 3. Zmiana treści SIWZ (1)

2016-01-13 11:12 - Dodano: Zapytania do treści SIWZ (4)

2016-01-18 14:01 - Dodano: Zapytania do treści SIWZ (5)

2016-02-11 13:58 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

2016-02-26 09:51 - Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości