BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

pozwolenie wodnoprawne na rozbiórkę urządzenia wodnego tj. zastawki mechanicznej o konstrukcji żelbetowej zlokalizowanej w km 4+970 rzeka Lisy w obr.Lipińskie, gm. Biała Piska.

2015-12-10 10:19 - Dodanie nowej wiadomości: pozwolenie wodnoprawne na rozbiórkę urządzenia wodnego tj. zastawki mechanicznej o konstrukcji żelbetowej zlokalizowanej w km 4+970 rzeka Lisy w obr.Lipińskie, gm. Biała Piska.

Przejdź do wiadomości