BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Orzysz pozwolenia wodnoprawnego

2014-12-10 14:10 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Orzysz pozwolenia wodnoprawnego

Przejdź do wiadomości