BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Lista Radnych Powiatu Piskiego V kadencji

2014-12-04 11:56 - Dodanie nowej wiadomości: Lista Radnych Powiatu Piskiego V kadencji

2014-12-05 11:23 - Dodano informację o postanowieniach Komisarza Wyborczego w Olsztynie.

2015-01-08 08:50 - uzupełniono skład Rady Powiatu o radnych obejmujących mandat 23 grudnia 2014 r.

2015-12-09 07:54 - Zmieniono skład osobowy Rady Powiatu w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Małeckiego i objęciem mandatu przez radnego Szczecha.

2015-12-09 08:21 - uzupełniono informację o odnośniki do Dziennika Urzędowego

2016-02-03 08:38 - uwzględniono zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu

2016-02-29 10:13 - Zaktualizowano skład Rady Powiatu

Przejdź do wiadomości