BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

udzielenia poz. wodn. na :pobór wód z jez. Śniardwy(dz. 145/2) oraz na odprowadzanie wód do jez. Śniardwy na potrzeby wylęgarni i podchowalni ryb(dz.68/2) oraz na potrzeby przechowywania ryb zywych

2013-12-16 09:18 - Dodanie nowej wiadomości: udzielenia poz. wodn. na :pobór wód z jez. Śniardwy(dz. 145/2) oraz na odprowadzanie wód do jez. Śniardwy na potrzeby wylęgarni i podchowalni ryb(dz.68/2) oraz na potrzeby przechowywania ryb zywych

Przejdź do wiadomości