BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Opinia SO RIO w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Piszu absolutorium za 2012 r.

2013-05-22 08:44 - Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Piszu absolutorium za 2012 r.

Przejdź do wiadomości