BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2012-08-14 10:02 - Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnego Jacka Zarzeckiego

2020-01-09 11:32 - Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Jacka Zarzeckiego

Przejdź do wiadomości