BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2012-08-01 13:24 - Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marka Skarzyńskiego - dyrektora SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu

2020-01-09 11:30 - Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marka Skarzyńskiego - dyrektora SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu

Przejdź do wiadomości