BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2012-08-01 13:22 - Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Włodzimierza Miszczaka - dyrektora ZSZ w Piszu

2020-01-09 11:30 - Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Włodzimierza Miszczaka - dyrektora ZSZ w Piszu

Przejdź do wiadomości