BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2012-08-01 10:41 - Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Beaty Dębiińskiej - naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa

2020-01-09 11:33 - Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Beaty Dębińskiej - naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa

Przejdź do wiadomości