BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2012-08-01 10:41 - Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Małgorzarty Prusaczyk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

2020-01-09 11:33 - Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Prusaczyk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

Przejdź do wiadomości