BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2012-08-01 10:01 - Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Ireny Jatkowskiej - Członka Zarządu

2012-08-01 10:07 - Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dariusza Kizlinga - Członka Zarządu

2020-01-09 11:32 - Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dariusza Kizlinga - Członka Zarządu

Przejdź do wiadomości