BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2012-08-01 10:00 - Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marka Wysockiego - Członka Zarządu , Wicestarosty

2020-01-09 11:33 - Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marka Wysockiego - Członka Zarządu , Wicestarosty

Przejdź do wiadomości