BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego z zakresu wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego ZWiK Sp. z o.o.w Białej Piskiej na odprowadzanie oczyszczonych ścieków

2012-07-30 11:37 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego z zakresu wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego ZWiK Sp. z o.o.w Białej Piskiej na odprowadzanie oczyszczonych ścieków

Przejdź do wiadomości