BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie w sprawie udzielenia Gminie Pisz pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu meliracyjnego

2009-12-21 14:07 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia Gminie Pisz pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu meliracyjnego

Przejdź do wiadomości