BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie w sprawie udzielenia Gminie Pisz pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztpowych z ul. Długiej i Pionierów do rzeki Pisy

2009-12-14 14:52 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia Gminie Pisz pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztpowych z ul. Długiej i Pionierów do rzeki Pisy

Przejdź do wiadomości