BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o wniosku, który dotyczy wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z dz. nr 2 poł. obręb Biała Piska

2009-10-26 09:40 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wniosku, który dotyczy wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z dz. nr 2 poł. obręb Biała Piska

Przejdź do wiadomości