BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o wniosku, który dotyczy wydania zezwolenia na usunięcie drzew z dz. nr 48 poł. Nowe Drygały

2009-10-20 09:20 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wniosku, który dotyczy wydania zezwolenia na usunięcie drzew z dz. nr 48 poł. Nowe Drygały

Przejdź do wiadomości