BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o wniosku, który dotyczy wydania zezwolenia na usunięcie drzew z dz. nr 1812 poł. obręb Pisz 1

2009-10-19 14:55 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wniosku, który dotyczy wydania zezwolenia na usunięcie drzew z dz. nr 1812 poł. obręb Pisz 1

Przejdź do wiadomości