BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o wniosku, który dotyczy wydania zezwolenia na usunięcie drzew a z dz. Nr 2/32 poł. obręb Snopki

2009-10-19 11:33 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wniosku, który dotyczy wydania zezwolenia na usunięcie drzew a z dz. Nr 2/32 poł. obręb Snopki

Przejdź do wiadomości