BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2009-03-03 08:15 - Dodanie nowej wiadomości: BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

2015-05-15 13:10 - Edycja wiadomości BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

2016-04-19 08:44 - Edycja wiadomości BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

2021-10-01 10:52 - Skasowanie wiadomości o tytule: BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Przejdź do wiadomości