BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ustalenie linii brzegowej cieków podstawowych

2007-09-21 12:37 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ustalenie linii brzegowej cieków podstawowych

Przejdź do wiadomości