BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro na adaptację pomieszczeń Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach do potrzeb osób niepełnosprawnych

2006-08-18 12:30 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro na adaptację pomieszczeń Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach do potrzeb osób niepełnosprawnych

2006-08-18 12:31 - Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro na adaptację pomieszczeń Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach do potrzeb osób niepełnosprawnych

2006-08-18 12:46 - Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro na adaptację pomieszczeń Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach do potrzeb osób niepełnosprawnych

Przejdź do wiadomości