BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku z dnia 15 listopada 2023 r. znak:BI.ZUZ.3.4210.189.2023.KB

2023-11-21 08:47 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku z dnia 15 listopada 2023 r. znak:BI.ZUZ.3.4210.189.2023.KB

Przejdź do wiadomości