BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie otwartego naboru na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

2023-11-15 09:45 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie otwartego naboru na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Przejdź do wiadomości