BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej nr BT41625 BIAŁA PISKA, zlokalizowanej w miejscowości Szkody, dz. nr 7/14, gm. Biała Piska, pow. piski.

2023-11-09 09:17 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej nr BT41625 BIAŁA PISKA, zlokalizowanej w miejscowości Szkody, dz. nr 7/14, gm. Biała Piska, pow. piski.

Przejdź do wiadomości