BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej BT43912 PISZ WSCHÓD zlokalizowanej pod adresem Łupki, dz. nr 607, woj.warmińsko-mazurskie.

2023-10-16 09:18 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej BT43912 PISZ WSCHÓD zlokalizowanej pod adresem Łupki, dz. nr 607, woj.warmińsko-mazurskie.

Przejdź do wiadomości