BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej BT44265 PISZ zlokalizowanej pod adresem Pisz, ul.Parkowa, dz. nr 520, woj.warmińsko-mazurskie.

2023-10-16 08:53 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej BT44265 PISZ zlokalizowanej pod adresem Pisz, ul.Parkowa, dz. nr 520, woj.warmińsko-mazurskie.

Przejdź do wiadomości