BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała nr LX/345/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

2023-09-01 12:42 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LX/345/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

Przejdź do wiadomości