BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit.d Prawo budowlane

2023-08-28 13:41 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 Prawo budowlane

Przejdź do wiadomości