BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

GN.683.3.1.2023 Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi gminnej

2023-08-16 07:25 - Dodanie nowej wiadomości: GN.683.3.1.2023 Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi gminnej

Przejdź do wiadomości