BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej - Skarbnika Powiatu w związku z objęciem funkcji

2023-08-21 10:12 - Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej - Skarbnika Powiatu w związku z objęciem funkcji

Przejdź do wiadomości