BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej - Skarbnika Powiatu w związku z zakończeniem pełnienia funkcji

2023-08-21 10:12 - Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej - Skarbnika Powiatu w związku z zakończeniem pełnienia funkcji

Przejdź do wiadomości