BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit d- prawa budowlanego

2023-04-21 13:35 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit d- prawa budowlanego

Przejdź do wiadomości