BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 3 pkt 3 lit. d- prawa budowlanego

2023-04-18 13:43 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 3 pkt 3 lit. d- prawa budowlanego

Przejdź do wiadomości