BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała nr LVI/314/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027.

2023-04-03 08:44 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LVI/314/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027.

Przejdź do wiadomości