BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

INFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM W 2022 R.

2022-11-15 10:44 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizowanej Strategi Wielkich Jezior Mazurskich

Przejdź do wiadomości