BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2022-07-14 10:51 - Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Barbary Pyskło - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

2022-07-14 10:56 - Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Pyskło - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

Przejdź do wiadomości