BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o zbędnych /zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PINB w Piszu

2022-05-13 13:02 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zbędnych /zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PINB w Piszu

2022-05-13 13:06 - Edycja wiadomości Informacja o zbędnych /zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PINB w Piszu

Przejdź do wiadomości