BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

2021-07-22 07:51 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Przejdź do wiadomości