BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert- uchwała Nr 31/97/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17 maja 2021 r.

2021-05-20 09:17 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 31/97/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17 maja 2021 r.

2021-05-20 09:37 - dodano podtytuł

Przejdź do wiadomości