BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała nr 10/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2020

2021-03-24 09:31 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 10/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2020

Przejdź do wiadomości