BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2020

2020-12-22 09:49 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2020

2020-12-22 09:49 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2020

2021-03-01 11:11 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2021-03-29 13:41 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

2021-04-14 09:16 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przejdź do wiadomości