BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.14.2020

2020-11-06 14:06 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.14.2020

2020-11-06 14:06 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.14.2020

2020-11-16 13:57 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2020-11-24 13:39 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

2020-12-10 09:55 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przejdź do wiadomości