BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2020

2020-09-11 10:57 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2020

2020-09-11 10:57 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2020

2020-09-11 11:02 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2020

2020-09-18 12:09 - PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. postępowania

2020-09-29 07:32 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2020-10-05 13:42 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przejdź do wiadomości