BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała w sprawie zlecenia realizacji zadania w trybie art. 19a ustawy o dpp

2020-08-18 11:42 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała w sprawie zlecenia realizacji zadania w trybie art. 19a ustawy o dpp

Przejdź do wiadomości