BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2020

2020-07-31 10:49 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2020

2020-07-31 10:49 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2020

2020-07-31 11:02 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2020

2020-07-31 11:05 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2020

2020-08-17 11:42 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2020-08-19 12:24 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2020-08-26 11:21 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przejdź do wiadomości