BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2020

2020-05-06 12:39 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2020

2020-05-06 12:39 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2020

2020-05-07 07:28 - Szkic lokalizacji pracy

2020-05-12 11:38 - PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. postępowania

2020-05-15 12:57 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2020-06-08 08:21 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przejdź do wiadomości